Haunted: Australiens inhemska vårdnadsdöd


Inhemska dödsfall i häktet hemsöker Australien

I Australien har det blivit allt vanligare med inhemska dödsfall i häkten. Många av de fängslade är urbefolkningen och de dör under oklara omständigheter.

Den australiska regeringen har fått kritik för att inte vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra dessa tragiska händelser. Många menar att det behövs en översyn av häktningsprocessen och förbättrad övervakning av de intagna för att förhindra framtida dödsfall.

Det är viktigt att uppmärksamma och adressera denna problematik för att säkerställa rättvisa och värdighet för alla som hamnar i häkte i Australien.