“Krossa gränser för val “

På 24 timmar får du dina piller: Amerikanska kvinnor reser till Mexiko för aborter

På 24 timmar får du dina piller: Amerikanska kvinnor reser till Mexiko för aborter

I en kontroversiell utveckling har allt fler amerikanska kvinnor börjat resa till Mexiko för att genomgå aborter. En av de främsta anledningarna till detta är den snabbare tillgången till abortpiller i Mexiko, där det ofta endast tar 24 timmar att få tillgång till abortpiller jämfört med USA där processen kan ta betydligt längre tid.

En del av dessa kvinnor är drabbade av de strikta abortlagarna i vissa delstater i USA och väljer därför att söka alternativa lösningar utomlands. Mexiko, med sina liberalare abortlagar, har blivit ett attraktivt resmål för kvinnor som står inför ett oönskat graviditetsval.

Det finns dock många risker med att resa till ett annat land för en abort, inklusive bristande medicinsk vård och okontrollerade abortpiller. Därför är det viktigt att kvinnor som överväger att genomgå en abort utanför sitt hemland först rådfrågar en medicinsk professionell.