Ojämlikhetens växande hälsohot

Ojämlikhet är en hälsorisk – och det blir värre

I dagens samhälle är ojämlikhet en allt större hälsorisk. Enligt forskning har ojämlikhet en direkt påverkan på människors hälsa och välbefinnande. De som lever i ekonomiskt utsatta situationer har tillgång till sämre vård, lider oftare av stressrelaterade sjukdomar och har sämre möjligheter att leva ett hälsosamt liv.

Dessvärre pekar statistiken på att ojämlikheten bara ökar. Klyftan mellan de rika och de fattiga blir allt större, och detta får konsekvenser för hela samhället. Det är därför viktigt att vi som samhälle arbetar för att minska denna ojämlikhet och skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa för alla medborgare.