Power Surge: The Growing Demand for Data Centre Energy

Datacenterströmanvändning för att öka sex gånger på 10 år

Datacenterströmanvändning för att öka sex gånger på 10 år

I en ny rapport har forskare förutspått att datacenterströmanvändningen kommer att öka med sex gånger under de kommande 10 åren. Detta är en oroande trend med tanke på de klimatförändringar som vi står inför idag.

Datacenter är centrala för vår digitala infrastruktur och används för att lagra och bearbeta data för allt från sociala medier till molntjänster. Men den ökande strömanvändningen inom dessa anläggningar innebär en betydande belastning på elnätet och kan leda till ökad koldioxidutsläpp.

Forskare och industriledare uppmanas att arbeta tillsammans för att minska energiförbrukningen inom datacenter genom att investera i mer energieffektiva tekniker och metoder. Genom att ta hänsyn till hållbarhet och energieffektivitet kan vi hjälpa till att minska den negativa miljöpåverkan av datacenter.