Regulatorer stänger in på Big Tech


Regulatorer fångar äntligen upp med Big Tech

Texten om hur regulatorer äntligen fångar upp med Big Tech och reglerar deras verksamhet.