Shrinking Dangers of Social Media


Sociala medier blir mindre och mer förrädiskt

Den senaste tiden har det blivit allt tydligare att sociala medier kan vara en förrädisk plats där desinformation sprids snabbt och lätt. Människor kan bli lurade av falska nyheter och manipulerad information som sprids genom olika plattformar.

Det är viktigt att vara medveten om den påverkan som sociala medier kan ha på vårt samhälle och att vara kritisk till den information som man konsumerar. Genom att vara medveten om farorna med desinformation på sociala medier kan vi arbeta för att skapa en mer pålitlig och trovärdig digital värld.