Skiftplattor: East Coast Earthquake förklaras


Varför East Coast Earthquake täckte så mycket mark

När jordbävningen på östkusten inträffade, täckte den ett stort område eftersom den hade en relativt stor magnitud och skakade marken på flera större städer. Dessutom är marken på östkusten generellt sett mer kompakt och täckt av stora stadsmiljöer, vilket ledde till att effekterna av jordbävningen kändes på långt avstånd.

Den ökade täckningen av jordbävningen berodde också på den geologiska strukturen på östkusten. Området har fler sprickzoner och mindre stabila jordskikt jämfört med platser med mindre risk för jordbävningar. Detta resulterade i att skakningarna spreds över ett större område och kändes av ett större antal människor.

Sammanfattningsvis var det kombinationen av stor magnitud, kompakt markstruktur och geologisk sårbarhet som gjorde att East Coast Earthquake täckte så mycket mark och påverkade så många människor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *