Tekniska jättar under EU-undersökning

Apple, Meta och Google ska utredas av EU

Apple, Meta och Google ska utredas av EU

EU-kommissionen har beslutat att inleda utredningar av de teknikjättarna Apple, Meta (tidigare Facebook) och Google för att undersöka om de har missbrukat sin dominans på marknaden. Utredningarna kommer att fokusera på hur företagen eventuellt har använt sin stora makt för att skada konkurrensen och konsumenterna.

Det är inte första gången som dessa företag hamnar i hetluften för sitt agerande på marknaden. Tidigare har de fått böter och tvingats ändra sina affärsmodeller för att följa konkurrenslagstiftningen.

EU-kommissionen kommer att samarbeta med nationella konkurrensmyndigheter för att genomföra utredningarna och eventuellt vidta åtgärder om det anses nödvändigt. Det är viktigt att säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig marknad för alla aktörer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *