Trumps Media Stock Plunge


Trumps medieföretag tumlar på aktiemarknaden

Förra veckan såg vi en dramatisk nedgång för Trumps nystartade medieföretag på aktiemarknaden. Trots höga förväntningar inför lanseringen, har företaget kämpat med att behålla marknadsandelen.

Investerare har varit skeptiska till företagets affärsmodell och framtidspotential. Trots Trumps starka närvaro i mediavärlden har det inte varit tillräckligt för att övertyga marknaden om dess långsiktiga framgång.

Med konkurrensen från etablerade medieföretag och det politiska klimatet som Trump befinner sig i, återstår det att se om företaget kan vända trenden och återhämta sig på aktiemarknaden.